Veterinærer (2), veterinarian

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Vi styrker kompetansen innen fiskehelse i Marine Harvest Region Midt og søker 2 VETERINÆRER  / FISKEHELSEBIOLOGER
 
 • En fast stilling i Namdalen  
 • Et vikariat på Frøya (varighet til 01.09.2018) 
 
Vi søker etter både erfarne og nyutdannede kandidater  
 
Viktigste ansvarsområder  
 • Oppfølging av fiskevelferd og fiskehelse på lokaliteter i sjø   
 • Helsekontroll  
 • Lusebekjempelse  
 • Forebyggende fiskehelsearbeid  
 • Prosjektarbeid  
 • Kontaktledd mellom ferskvann- og sjøvannsproduksjon  
 
Kvalifikasjoner og egenskaper  
 • Utdannet Fiskehelsebiolog eller Veterinær  
 • Erfaring fra næringen er ønskelig, men ikke nødvendig  
 • Engasjert og selvstendig  
 • Serviceinnstilt, entusiastisk, handlekraftig og raus  
 • Arbeidsspråk er norsk, men må beherske engelsk (muntlig og skriftlig)   
 
Vi kan tilby en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks. Vi har ca 11.700 kollegaer globalt og fremstår med et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I denne jobben er ingen dager like og du vil finne utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Samtalen på merdkanten er uformell, og dette sprer seg også utover i organisasjonen.  
 
Våre verdier i Marine Harvest er «PASSION, TRUST, SHARE, CHANGE». Disse verdiene bruker vi hver eneste dag og vi vil ansette deg som kjenner at disse verdiene treffer deg.  
 
Du må kunne jobbe i team og få teamet til å jobbe sammen mot samme mål. Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter.    
Stillingene rapporterer til produksjonssjefen i området og vil være aktive medlem av produksjon-gruppen i Marine Harvest Region Midt. De rette personen må være omgjengelig, være samarbeidsvillig og ha en evne til målrettet forbedringsarbeid.  
Kontorsted for den faste stillingen vil være i Namdalen (med ansvar for anleggene i Osen, Flatanger, Fosnes), og for vikariatet er kontorsted Frøya. Vedkommende må disponere bil.   
 
For mer informasjon om stillingene, ta kontakt produksjonssjef John Gunnar Grindskar (fast stilling), telefon: 91510645; eller produksjonssjef Terje Olsen (vikariat), telefon: 91522531.  
 
Søknadsfrist 29. september 2017.